Darmowa wycena

Polityka prywatności

Zgodnie z obowiązującym prawem przedstawiamy naszą politykę prywatności, która opisuje zasady przetwarzania informacji na Twój temat, w tym danych osobowych oraz ciasteczek, czyli tzw. cookies.

§ 1 Informacje ogólne

 1. Niniejsza polityka dotyczy portalu WWW, funkcjonującego pod adresem URL: https://nativewriter.pl, zwanego dalej Serwisem.
 2. Operatorem Serwisu oraz Administratorem danych osobowych jest: Content Writer spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą na al. Karola Marcinkowskiego 13/16; 61-827 Poznań, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru sądowego pod numerem KRS: 0001088645, NIP: 7792567297, kapitał zakładowy: 5.000,00 zł, zwany dalej Operatorem.
 3. Adres poczty elektronicznej Operatora: kontakt@nativewriter.pl
 4. Operator jest administratorem Twoich danych osobowych w odniesieniu do wszystkich danych podanych dobrowolnie w Serwisie.
 5. Serwis wykorzystuje dane osobowe, aby obsługiwać zapytania przez formularz, realizować zamówione usługi oraz prezentować ofertę Operatora.
 6. Serwis pozyskuje informacje o użytkownikach poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach dane, które zostają wprowadzone do systemów Operatora, a także poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. „ciasteczek”).

§ 2 Metody ochrony danych osobowych stosowane przez Operatora:

 1. Chronimy miejsca logowania oraz wprowadzone dane osobowe za pomocą ważnego certyfikatu SSL. Technologia ta polega na tym, że dane osobowe i dane logowania, które zostały wprowadzone na stronie, zostają zaszyfrowane w komputerze użytkownika i mogą być odczytane wyłącznie na docelowym serwerze.
 2. Regularnie aktualizujemy wszelkie oprogramowania wykorzystywane do przetwarzania danych osobowych, co oznacza przede wszystkim regularne aktualizacje komponentów programistycznych.

§ 3 Hosting

Serwis jest hostowany za pomocą firmy hostingowej superhost.pl.

§ 4 Twoje prawa i dodatkowe informacje o sposobie wykorzystania danych

 1. Operator ma prawo przekazać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, jeśli będzie to niezbędne do wykonania zawartej z Tobą umowy. Dotyczy to upoważnionych pracowników i współpracowników, którzy korzystają z danych w celu realizowania zamówionych usług.
 2. Przetwarzamy Twoje dane osobowe nie dłużej, niż jest to konieczne do realizowania związanych z nimi czynności, które są określone osobnymi przepisami, np. prowadzenie rachunkowości.
 3. Masz prawo żądać dostępu do danych osobowych, które Ciebie dotyczą, ich sprostowania, przenoszenia, ograniczenia przetwarzania, a także usunięcia.
 4. Przysługuje Ci prawo do złożenia sprzeciwu w zakresie przetwarzania wskazanego w § 4 pkt. 3 wobec przetwarzania danych osobowych w celu realizowania prawnie uzasadnionych interesów Operatora, jednakże prawo sprzeciwu nie będzie mogło być wykonane w przypadku istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, takimi jak ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 5. W przypadku naruszeń warunków niniejszej polityki prywatności przysługuje Ci skarga na Operatora do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, mieszczącego się pod adresem ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 6. Podanie danych osobowych jest w pełni dobrowolne.
 7. Możemy podejmować czynności polegające na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, aby świadczyć usługi w ramach zawartej umowy oraz w celu prowadzenia przez Operatora marketingu bezpośredniego.
 8. W rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych, nie są one przekazywane do krajów trzecich. Oznacza to, że nie przesyłamy ich poza teren Unii Europejskiej.

§ 5 Informacje w formularzach

 1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika, w tym dane osobowe zamieszczone w formularzu.
 2. Serwis może zapisać informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).
 3. Dane, które zamieszczane są w formularzu, służą przetwarzaniu w celu wynikającym z określonych funkcji, np. w celu obsługi zamówienia lub kontaktu handlowego, zamawianiu usług itp. Za każdym razem kontekst i treść formularza w czytelny sposób informuje, do czego on służy.

§ 6 Wykorzystywane techniki marketingowe

 1. Wykorzystujemy analizę statystyczną na stronie za pomocą Google Analytics (Google Inc. z siedzibą w USA). Nie przekazujemy do tych usługodawców danych osobowych, a jedynie anonimowe informacje. Usługa ta bazuje na ciasteczkach w urządzeniu końcowym użytkownika. W zakresie informacji związanych z preferencjami użytkownika, gromadzonymi przez sieć reklamową Google, użytkownik może przeglądać i edytować informacje, wynikłe z plików cookies, za pomocą narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/
 2. Stosujemy techniki remarketingowe, które polegają na dopasowaniu przekazów reklamowych do Twojego zachowania na stronie. Może to dawać złudzenie, że dane osobowe użytkownika są wykorzystywane do jego śledzenia, lecz w praktyce nie dochodzi do przekazania żadnych danych osobowych od Operatora do operatorów reklam. Aby technika remarketingowa mogła działać, konieczna jest włączona obsługa plików cookie.
 3. Korzystamy z piksela Facebooka. Polega to na tym, że serwis Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA) wie, że dana osoba w nim zarejestrowana korzysta z Serwisu. Bazuje w tym wypadku na danych, wobec których sam jest administratorem. Nie przekazujemy żadnych dodatkowych danych osobowych serwisowi Facebook. Usługa bazuje również na wykorzystaniu plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika.

§ 7 Informacja o plikach cookies

 1. Serwis korzysta z plików cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) to dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkowników Serwisu. Ciasteczka zwykle zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym, a także unikalny numer.
 3. Podmiotem, który zamieszcza na urządzeniu końcowym użytkowników Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp, jest Operator Serwisu.
 4. Pliki cookies są wykorzystywane, aby realizować opisane w § 6 Techniki marketingowe.
 5. Serwis stosuje dwa rodzaje plików cookies: „stałe” (persistent cookies) oraz „sesyjne” (session cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, przechowywanymi w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej. Natomiast „stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez określony czas w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 6. Przeglądarka internetowa zwykle domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie, ponieważ przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest również automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat znajdziesz w dokumentacji przeglądarki internetowej lub w jej sekcji „Pomoc”.
 7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności, które są dostępne w Serwisie.
 8. Jak podano wyżej, pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym mogą być wykorzystywane przez współpracujące z operatorem Serwisu podmioty, czyli Google (Google Inc. z siedzibą w USA) i Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA).

§ 8 Jak wyrażać i cofać zgodę na zarządzanie plikami cookies?

 1. Jeśli nie chcesz otrzymywać plików cookies, możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki.
 2. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa i utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach nawet uniemożliwić korzystanie ze stron internetowych, w tym niniejszego Serwisu.
 3. W celu zarządzania ustawieniami cookies postępuj zgodnie z instrukcjami używanej przeglądarki.

Kontakt

Native Writer - Biuro Tłumaczeń Online

elements/icons/32x32/tel Created with Sketch. +48 577 470 101
elements/icons/32x32/mail Created with Sketch. kontakt@nativewriter.pl