Jak zostać tłumaczem przysięgłym?

Spis Treści:

Zdarza się, że osoby, które doskonale władają jednym lub kilkoma językami obcymi, zastanawiają się nad podjęciem pracy tłumacza. Oczywiście znajomość języka obcego jest jednym z filarów tego zawodu, jednak w zależności od jego rodzaju czy specjalizacji, pojawiają się także inne, istotne wymagania, które należy spełnić. Jak przedstawiają się one w przypadku pracy tłumacza przysięgłego?

Kim jest tłumacz przysięgły?

Tłumacz przysięgły to specjalista wykonujący szczególny rodzaj przekładów. Zajmuje się on bowiem tłumaczeniem dokumentów oraz poświadczaniem prawidłowości ich odpisów.

Taka osoba nie tylko tłumaczy treści poszczególnych dokumentów, ale również bierze na siebie pełną odpowiedzialność za ewentualne błędy w ich przekładzie. Zajmujący się tłumaczeniem dokumentów specjalista może wykonywać pracę zarówno dla osób prywatnych, jak i instytucji publicznych. Pracuje on najczęściej w kancelariach prawniczych i notarialnych, biurach tłumaczeń, urzędach i sądach.

Tłumacz przysięgły kojarzony jest najczęściej z przekładami i uwierzytelnianiem dokumentów notarialnych. W rzeczywistości może on jednak zajmować się także innymi, specjalistycznymi tłumaczeniami, takimi jak:

 • tłumaczenia medyczne;
 • tłumaczenia techniczne;
 • tłumaczenia ekonomiczne;
 • tłumaczenia dokumentów administracyjnych.

Jak zostać tłumaczem przysięgłym?

Przedstawiamy, jakie warunki musi spełnić osoba starająca się o tytuł tłumacza przysięgłego.

Tłumacz przysięgły – studia

O ile praca zwykłego tłumacza nie wymaga ukończenia studiów wyższych, o tyle w przypadku pracy tłumacza przysięgłego jest to już wymóg konieczny.

Niezbędne do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego jest uzyskanie dyplomu ukończenia studiów licencjackich, inżynierskich lub magisterskich. Jeszcze do niedawna zasady te były nieco surowsze, gdyż uznawane były wyłącznie studia filologiczne na poziomie magisterskim. W 2015 roku nastąpiła jednak ich deregulacja, w wyniku której także posiadacze tytułu licencjata oraz inżyniera mogą starać się o podjęcie pracy tłumacza przysięgłego.

Tłumacz przysięgły – inne wymagania

Wiemy już, że doskonała znajomość wybranego języka obcego, jak i ukończenie studiów wyższych to warunki konieczne do spełnienia dla każdego kandydata na tłumacza przysięgłego. Na tym jednak nie kończą się wymogi dotyczące wykonywania tego zawodu. Przyszły tłumacz przysięgły musi ponadto, zgodnie z Ustawą z dnia 25 listopada 2004 r.:

 • mieć obywatelstwo polskie, obywatelstwo innego państwa Unii Europejskiej lub jednego z państw członkowskich EFTA,
 • przedstawić zaświadczenie o swojej niekaralności,
 • znać język polski,
 • mieć pełną zdolność do czynności prawnych,
 • zdać egzamin państwowy z tłumaczenia z oraz na język polski.

Egzamin na tłumacza przysięgłego

Wniosek o podejście do państwowego egzaminu na tłumacza przysięgłego należy złożyć do Ministerstwa Sprawiedliwości. Egzamin składa się z dwóch etapów: części pisemnej oraz ustnej. Pierwsza z nich, część pisemna to tłumaczenie z języka polskiego na wybrany język obcy oraz z języka obcego na polski. Część ustna to sprawdzenie kandydata pod kątem tłumaczenia konsekutywnego oraz a vista.

W przypadku zdania egzaminu kandydat zostanie listownie poinformowany o pozytywnym wyniku, jak i terminie ślubowania, podczas którego złoży on przysięgę wobec Ministra Sprawiedliwości. Następnie należy złożyć wniosek o wpis na listę tłumaczy przysięgłych.

Egzamin na tłumacza przysięgłego to koszt 800 złotych. Warto dobrze się do niego przygotować, gdyż w razie niezdania, kandydat zobowiązany jest do opłacenia każdego kolejnego podejścia do egzaminu.

Jak zostać tłumaczem przysięgłym? Wybór ścieżki kształcenia

Kandydat na tłumacza przysięgłego może wybrać studia filologiczne, podczas których będzie miał okazję poznać nie tylko sam język, ale także kulturę i historię kraju.

Podczas studiów filologicznych wybrany język poznaje się także szczególnie dogłębnie, począwszy od historii jego powstania i wszelkich przekształceń, po jego zawiłości gramatyczne. Filologia angielska, niemiecka, francuska czy hiszpańska to więc zdecydowanie dobry wybór dla każdego, kto chciałby w przyszłości zajmować się tworzeniem specjalistycznych tłumaczeń.

Warte uwagi są także studia filologiczne związane z nieco mniej popularnymi i powszechnie używanymi językami. Takie wykształcenie daje bowiem już na starcie przewagę w postaci znajomości mniej znanego czy dopiero odnotowującego wzrost popularności języka obcego. Do takich kierunków należą między innymi:

 • filologia skandynawska, czyli języki szwedzki, norweski, fiński czy islandzki, którymi poza native speakerami nie posługuje się wiele osób. Skandynawia to jednak doskonale rozwinięty region o szerokich, międzynarodowych kontaktach, w związku z czym zdecydowanie warto poznać jeden z jej języków.
 • sinologia, czyli filologia chińska. Chiński to jeden z najtrudniejszych i najstarszych języków świata, którym obecnie posługuje się niemal 20% populacji świata.
 • filologia koreańska i japońska. Rosnącą popularnością cieszą się w ostatnich latach również inne języki azjatyckie, między innymi koreański i japoński. Z racji ich dużej trudności wciąż niewiele osób podejmuje się jednak ich nauki.

Poza studiami lingwistycznymi i filologicznymi dobrym wyborem dla przyszłego tłumacza są także różnego typu studia techniczne, jak również studia prawnicze. Zawód tłumacza przysięgłego wymaga bowiem doskonałej znajomości języka obcego, ale także dobrze ugruntowanej, specjalistycznej wiedzy.

Podsumowanie:

 • Wykonywanie zawodu tłumacza przysięgłego wiąże się z koniecznością spełnienia szeregu wymogów.
 • Oprócz doskonałej znajomości języka obcego kandydat musi także ukończyć studia wyższe, co najmniej licencjackie / inżynierskie.
 • Od przyszłego tłumacza przysięgłego wymaga się również zaświadczenia o niekaralności oraz zdania państwowego egzaminu.
 • Dwuetapowy egzamin na tłumacza przysięgłego to koszt 800 złotych.

Oceń artykuł:

Ewa Kunysz

Z zawodu jest filologiem polskim i fotografem. Chętnie podejmuje się wymagających wyzwań, twierdząc, że każdy kolejny temat jest możliwością odkrycia czegoś nowego. Prywatnie posiadaczka dwóch psów rasy Amstaff oraz miłośniczka fotografii i sztuk walki.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Ostatnio na blogu

07.06.2024 Porady i Ciekawostki
22.05.2024 Porady i Ciekawostki
13.05.2024 Nauka Języków
06.05.2024 Tłumaczenia
30.04.2024 Tłumaczenia
17.04.2024 Tłumaczenia
11.04.2024 Porady i Ciekawostki
04.04.2024 Tłumaczenia

Profesjonalne tłumaczenia językowe

Darmowa wycena

Zbuduj karierę z Native Writer

Sprawdź oferty pracy