Interpreter vs. translator – czym się różnią te profesje?

Spis Treści:

Nomenklatura w języku angielskim dotycząca tłumaczy to przede wszystkim określenia translator oraz interpreter. Nierzadko stosowane wymiennie słowa nie mają jednak dokładnie tego samego znaczenia, w związku z czym stosowanie ich jako synonimów jest błędem. W rzeczywistości wyrazy te oznaczają dwie różne kategorie tłumaczy, których prace wyglądają zgoła inaczej.

Interpreter vs. translator – czym się zajmują?

Określenia interpreter oraz translator oznaczają osoby zajmujące się tłumaczeniami, lecz nie pracują w ten sam sposób.

Interpreter dotyczy bowiem tłumacza pracującego przy przekładach ustnych, translator z kolei jest określeniem osoby zajmującej się tłumaczeniami pisemnymi.

Na pozór różnica ta mogłaby wydawać się niewielka, jednak jeśli lepiej przyjrzymy się specyfice obu tych specjalności, zrozumiemy, jak duża rozbieżność dzieli oba wyrazy i ich znaczenia.

Interpreter – rodzaje przekładów ustnych

Tłumacz ustny zajmuje się przekładem słowa mówionego, zwykle na bieżąco, w stosunkowo szybkim tempie. Interpreters pracują najczęściej w międzynarodowych firmach czy podczas takowych spotkań i konferencji. Nierzadko pełnią bardzo ważną rolę podczas zgromadzeń politycznych na szczeblu międzynarodowym; zajmują się tłumaczeniem wypowiedzi poszczególnych uczestników spotkań członków ONZ czy Unii Europejskiej.

Interpreters mogą wykonywać wiele rodzajów przekładów, a najpopularniejsze z nich to:

 • tłumaczenia konsekutywne – interpreter wysłuchuje wypowiedzi jednej ze stron, nierzadko podpierając się krótkimi notatkami. Po zakończeniu mowy, komunikatu czy oświadczenia w całości przekłada je na język docelowy. Ustne tłumaczenia konsekutywne najczęściej przydają się podczas międzynarodowych spotkań i posiedzeń: politycznych, biznesowych czy ekonomicznych;
 • tłumaczenia symultaniczne – przekład ustny polegający na tłumaczeniu danej wypowiedzi na bieżąco, w czasie rzeczywistym. Ta forma przekładu wymaga od tłumacza dużej podzielności uwagi, przede wszystkim umiejętnego słuchania, przetwarzania, tłumaczenia oraz mówienia w innym języku jednocześnie. Tłumaczenie symultaniczne jest stosunkowo popularne, jednak raczej podczas mniej licznych spotkań. Najbardziej znanym i powszechnym przykładem tłumaczenia symultanicznego jest przekład z języka mówionego na migowy;
 • tłumaczenie szeptane – nie jest to właściwie osobna kategoria, a szczególny rodzaj tłumaczenia symultanicznego. Tak zwana szeptanka jest jego bardziej dyskretną formą, w której interpreter na bieżąco przekłada treść wypowiedzi, jednak nie dla ogółu słuchaczy, a szeptem bezpośrednio do jednego lub kilku uczestników spotkania.

Translator – rodzaje przekładów pisemnych

Tłumaczenia pisemne nie wymagają od tłumacza tak dużego skupienia i podzielności uwagi. Translator ma bowiem na poszczególne zlecenie od kilkunastu godzin do nawet kilku tygodni. W przypadku tłumaczenia pisemnego kluczowa jest umiejętność starannego czytania ze zrozumieniem w języku obcym, a także znajomość tematyki, której dotyczy dany tekst.

Podział przekładów ze względu na metodę tłumaczenia

Tłumaczenia pisemne podzielić można na kilka osobnych kategorii. Pierwszy podział opiera się o metodę wykonywania tłumaczenia i pozwala wyróżnić:

 • tłumaczenia klasyczne, nazywane ludzkimi – przekłady wykonane w całości przez człowieka. Translator może oczywiście posiłkować się pomocami, jednak to on jest w tym wypadku autorem przekładu;
 • tłumaczenia maszynowe, czyli takie, do stworzenia których wykorzystuje się pracę komputera oraz jego algorytmów. Tłumaczenie maszynowe jest szybkie i łatwo dostępne, jednak sprawdza się wyłącznie w przypadku krótkich, prostych treści. W przypadku dłuższych czy bardziej specjalistycznych tekstów zdecydowanie lepiej jest zaufać człowiekowi;
 • tłumaczenia hybrydowe, będące połączeniem dwóch powyższych możliwości – ten rodzaj przekładu oparty jest na pracy i wiedzy człowieka, który jednak korzysta z pomocy nowych technologii. W tym wypadku najważniejsze jest umiejętne wykorzystywanie komputera i programów do tłumaczenia oraz ich świadomy nadzór.

Podział ze względu na specjalizację

Innym sposobem podziału tłumaczeń pisemnych jest rozróżnienie ze względu na treść. Do przekładów specjalistycznych zaliczyć można m.in.:

 • tłumaczenia medyczne, dotyczące tekstów medycznych – recept, opisów leków, zabiegów czy zaleceń lekarzy, a także naukowych publikacji z dziedziny medycyny, weterynarii i farmacji;
 • tłumaczenia prawnicze, dotyczące treści dokumentów, aktów prawnych, czy sprawozdań z przebiegu rozprawy sądowej;
 • tłumaczenia techniczne, czyli przekłady związane z szeroko pojętą tematyką techniczną. Najczęściej dotyczą kart specyfikacji, opisów maszyn i narzędzi czy instrukcji obsługi.

Tłumaczenia a vista

Między tłumaczeniami ustnymi i pisemnymi istnieje szereg różnic, co nie oznacza jednak, że nie sposób znaleźć płaszczyzny, na której mogą one współpracować czy nawet łączyć się w jedną całość.

Przykładem tego są bowiem tłumaczenia a vista, czyli przekłady łączone, hybrydowe. W tym wypadku tłumacz czyta dokument, a następnie za pomocą mowy, niemal jednocześnie z odczytywaniem, przekłada jego treść na język obcy. Jest to zatem przekład, który łączy w sobie dwa klasyczne sposoby tłumaczeń — pisemny i ustny.

Podsumowanie:

 • Wyrazy interpreter i translator nie powinny być używane zamiennie, gdyż posiadają zgoła inne znaczenia.
 • Interpreter rozumieć należy jako tłumacz ustny, translator natomiast jako tłumacz pisemny.
 • Istnieją duże różnice w samym sposobie tłumaczeń ustnych i pisemnych, jak i w ich rodzajach.
 • Wśród tłumaczeń ustnych wymienić można m.in. konsekutywne, symultaniczne i szeptane.
 • Tłumaczenia pisemne dzielimy na ludzkie, maszynowe i hybrydowe.

Oceń artykuł:

Ewa Kunysz

Z zawodu jest filologiem polskim i fotografem. Chętnie podejmuje się wymagających wyzwań, twierdząc, że każdy kolejny temat jest możliwością odkrycia czegoś nowego. Prywatnie posiadaczka dwóch psów rasy Amstaff oraz miłośniczka fotografii i sztuk walki.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Ostatnio na blogu

22.05.2024 Porady i Ciekawostki
13.05.2024 Nauka Języków
06.05.2024 Tłumaczenia
30.04.2024 Tłumaczenia
17.04.2024 Tłumaczenia
11.04.2024 Porady i Ciekawostki
04.04.2024 Tłumaczenia
20.03.2024 Porady i Ciekawostki

Profesjonalne tłumaczenia językowe

Darmowa wycena

Zbuduj karierę z Native Writer

Sprawdź oferty pracy