Tajemnica zawodowa tłumacza – czym jest i kogo obowiązuje?

Spis Treści:

Zawód tłumacza, jak i wiele innych profesji, niesie za sobą rozmaite korzyści, ale również istotne zobowiązania. W przypadku niektórych specjalizacji translatora jest to między innymi konieczność zachowania tak zwanej tajemnicy zawodowej. Co należy o niej wiedzieć? Jakie zawody i specjalizacje związane z tłumaczeniem zobowiązują do jej zachowania?

Czym jest tajemnica zawodowa?

Tajemnica zawodowa to pojęcie, które określić możemy jako brak możliwości ujawniania i dalszego przekazywania informacji uzyskanych w ramach wykonywania czynności zawodowych.

Co ciekawe, tajemnicę zawodową określają zarówno ściśle ustalone przepisy prawne, jak i niepisane – moralne oraz etyczne – reguły obowiązujące w danej grupie zawodowej.

Tajemnicą zawodową objęci są przedstawiciele takich profesji, jak:

 • prawnik, notariusz, prokurator, adwokat, radca prawny, sędzia;
 • lekarz, pielęgniarka, psycholog, farmaceuta;
 • żołnierz;
 • dziennikarz;
 • tłumacz.

Praca tłumacza a tajemnica zawodowa

O ile w przypadku pracy lekarza pojęcie tajemnicy zawodowej obowiązuje właściwie wszystkich przedstawicieli owej profesji, o tyle w kwestii zawodu tłumacza sprawa ta nie jest tak oczywista.

Naturalnie nie jest wskazane, aby ktokolwiek, kto zajmuje się tłumaczeniem tekstów czy dokumentów, dzielił się ich treścią z osobami postronnymi; tę zasadę możemy jednak określić wyłącznie normami etycznymi i moralnym.

Dopiero osoba pracująca w zawodzie tłumacza przysięgłego podlega również regulacjom prawnym związanym z tajemnicą zawodową. Taki tłumacz przed rozpoczęciem swojej zawodowej ścieżki zobowiązany jest do zdania państwowego egzaminu i złożenia stosownej przysięgi.

Tajemnica zawodowa tłumacza a prawo

W przypadku pracy tłumacza przysięgłego zachowanie tajemnicy zawodowej nie jest już kwestią dobrej woli tłumacza czy niepisanych zasad moralnych, ale ściśle uregulowanych norm prawnych. O tym, że tłumaczowi przysięgłemu nie wolno dalej przekazywać uzyskanych wskutek pełnienia obowiązków zawodowych informacji mówi ustawa o tymże zawodzie.

Akt prawny (Ustawa o zawodzie tłumacza przysięgłego, art. 14) jasno określa, że tłumacz przysięgły zobowiązany jest między innymi do:

 • wykonywania powierzonych mu zadań ze szczególną starannością i bezstronnością […],
 • zachowania w tajemnicy faktów i okoliczności, z którymi zapoznał się w związku z tłumaczeniem,
 • doskonalenia kwalifikacji zawodowych.

W przypadku naruszenia tajemnicy zawodowej tłumacz musi liczyć się z poważnymi konsekwencjami. Jest to bowiem traktowane jako przewinienie, w związku z czym skutkować może upomnieniem, oficjalną naganą, karą finansową, a nawet zawieszeniem lub całkowitym pozbawieniem prawa do wykonywania zawodu.

Dlaczego tajemnica zawodowa tłumacza przysięgłego jest ważna?

Tłumacz przysięgły to osoba zaufania publicznego, która w trakcie wykonywania swoich obowiązków zawodowych nierzadko ma do czynienia z poufnymi czy tajnymi dokumentami.

Ich treści zawierać mogą ważne, prywatne informacje, jak również tajemnice firmy, a nawet państwa. W swojej codziennej pracy tłumacz przysięgły przekłada bowiem treści spotkań biznesowych, zebrań partii politycznych czy organizacji międzynarodowych. Tłumaczy on także pisma urzędowe, zarówno prywatne, jak i dokumentacje firmowe, świadectwa, akty notarialne, umowy, wyroki sądowe oraz dokumenty, w których zawarte są szczegółowe dane osobowe lub firmowe.

Zachowanie należytej dyskrecji zawodowej jest więc w tym wypadku kwestią kluczową. Złamanie tajemnicy zawodowej tłumacza wiązać się może z poważnymi konsekwencjami nie tylko dla samego translatora, ale i stron, których dotyczyły tłumaczone treści.

Tajemnica w zawodzie tłumacza przysięgłego – wyjątki

W pewnych okolicznościach tłumacz przysięgły może zostać zwolniony z obowiązku dopełnienia tajemnicy zawodowej.

 • Zwolnienie to wystawić może prokurator, w sytuacji gdy posiadane przez tłumacza informacje mogą okazać się pomocne w rozwiązaniu sprawy sądowej oraz wymierzeniu sprawiedliwości.
 • Innym przypadkiem zwolnienia z obowiązku dotrzymania zawodowej tajemnicy jest sytuacja, kiedy sam tłumacz zeznaje w sądzie.

Wszystkie te okoliczności nie są jednak ściśle określone i nie występują zawsze w takich samych sytuacjach. Jest to kwestia raczej płynna, a podjęcie decyzji o uchyleniu obowiązku dotrzymania tajemnicy w dużej mierze zależne jest od konkretnej sprawy oraz decyzji prokuratora.

Temat wyjątków i zwolnień z obowiązku przestrzegania tajemnicy zawodowej to sprawa szeroko omawiana w całej grupie zawodowej tłumaczy. Istnieje tu wiele kwestii spornych, dlatego też za pewnik należy uznać przede wszystkim obowiązek dochowania tajemnicy, nie jakiekolwiek od niego odstępstwa.

Podsumowanie:

 • Tajemnica zawodowa to pojęcie obowiązujące w wielu profesjach, także w zawodzie tłumacza.
 • Obowiązkiem prawnym, dotyczącym tajemnicy zawodowej, objęci są wyłącznie tłumacze przysięgli.
 • Konieczność zachowania tajemnicy zawodowej reguluje Ustawa o zawodzie tłumacza przysięgłego, art. 14, oraz Kodeks zawodowy tłumacza przysięgłego, art. 5.
 • Złamanie tajemnicy zawodowej wiąże się z poważnymi konsekwencjami, takimi jak nagana, kara finansowa lub odebranie prawa do wykonywania zawodu.

Oceń artykuł:

Ewa Kunysz

Z zawodu jest filologiem polskim i fotografem. Chętnie podejmuje się wymagających wyzwań, twierdząc, że każdy kolejny temat jest możliwością odkrycia czegoś nowego. Prywatnie posiadaczka dwóch psów rasy Amstaff oraz miłośniczka fotografii i sztuk walki.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Ostatnio na blogu

22.05.2024 Porady i Ciekawostki
13.05.2024 Nauka Języków
06.05.2024 Tłumaczenia
30.04.2024 Tłumaczenia
17.04.2024 Tłumaczenia
11.04.2024 Porady i Ciekawostki
04.04.2024 Tłumaczenia
20.03.2024 Porady i Ciekawostki

Profesjonalne tłumaczenia językowe

Darmowa wycena

Zbuduj karierę z Native Writer

Sprawdź oferty pracy